Ledelse

Novo Nordisk har en todelt ledelsesstruktur, som består af bestyrelsen og koncerndirektionen. De to organer er uafhængige af hinanden, og ingen personer er medlem af begge. 

Bestyrelsen fastlægger den overordnede strategi, følger op på implementering og overvåger virksomhedens resultater. Den er desuden ansvarlig for den overordnede ledelse og medvirker aktivt til at udvikle selskabet som en fokuseret, bæredygtig, og global lægemiddelvirksomhed.

Koncerndirektionen er ansvarlig for den daglige drift af Novo Nordisk, herunder organisering af virksomheden, samt fordeling af ressourcer, fastlæggelse og implementering af strategier og politikker, retning og mål samt rettidig rapportering og information til bestyrelsen og Novo Nordisks interessenter. 

Læs mere om Novo Nordisks ledelsesstruktur her


 

Opdateret: 10. maj 2017