Indberet direkte til Novo Nordisk:
Telefon: +45 8020 0240

Selvom vores produkter bliver sikkerhedstestet i kliniske studier, før de bliver godkendt og markedsført, er det ikke muligt at vide alt om deres bivirkninger, før de er blevet brugt af mange mennesker over længere tid.
Novo Nordisk overvåger omhyggeligt sikkerheden af alle vores produkter. Ved at indberette reklamationer og bivirkninger giver du os vigtig feedback, der i sidste ende hjælper os til at tage de nødvendige aktioner og at forbedre instruktionerne til brugen af vores produkter. 

Når du indberetter reklamationer eller bivirkninger, bedes du angive følgende oplysninger, hvis muligt.

Produktdetaljer

Navn på produktet? *

Mandatory field

Hvilken sygdom bruges produktet til behandling af? *

Mandatory field

Hvordan bruger du produktet (dosis, hvor ofte)? *

Mandatory field {{crossValidationError['productDose'].crossValidationErrorMessage}}

Hvad er produktets batchnummer? *

Findes oftest på etiketten – eksempel: ”AE70135” Mandatory field {{crossValidationError['batchNumber'].crossValidationErrorMessage}}

Hvis det angår en produktfejl: Hvilken del og funktion af produktet drejer det sig om? Hvordan skete fejlen? Er det muligt at sende produktet til Novo Nordisk til undersøgelse via dit lokale apotek? *

Mandatory field

Bivirkningsdetaljer

Beskriv den formodede bivirkning. Angiv gerne, om du er kommet dig over hændelsen *

Mandatory field

Hvornår oplevede du bivirkningen? *

{{crossValidationError['startDate'].crossValidationErrorMessage}}

Har du andre sygdomme? *

{{crossValidationError['otherDisease'].crossValidationErrorMessage}}

Patientdetaljer

Køn *

{{crossValidationError['sex'].crossValidationErrorMessage}}

Alder, fødselsdag eller aldersgruppe *

{{crossValidationError['age'].crossValidationErrorMessage}}

Bopælsland *

{{crossValidationError['countryResidence'].crossValidationErrorMessage}}

Rapporterdetaljer

Navn *

{{crossValidationError['name'].crossValidationErrorMessage}}

Kontaktoplysninger *

{{crossValidationError['contactDetails'].crossValidationErrorMessage}}

*

File size exceed Following file extensions are allowed .xls,.xlsx,.doc,.docx,.ppt,.pptx,.pdf,.msg,.eml,.jpeg,.png {{crossValidationError['attachment'].crossValidationErrorMessage}}
Her har du mulighed for at vedhæfte en fil, der kan hjælpe os med at forstå og håndtere din indberetning. Bemærk, at du ikke kan vedhæfte billeder.
reCAPTCHA verification required

Vær venligst opmærksom på at Novo Nordisk registrerer information om rapporterede produktreklamationer og bivirkninger af hensyn til patientsikkerhed og overholdelse af gældende lovgivning.

Dine persondata vil blive indtastet og opbevaret i Novo Nordisk globale sikkerhedsdatabase, hvori de bliver behandlet fortroligt. Informationer om bivirkninger opbevares minimum 25 år og op til 10 år efter, at det aktive indholdsstof ikke længere markedsføres. Vi er forpligtet til at rapportere information om produktreklamationer og bivirkninger til sundhedsmyndighederne i henhold til gældende lovgivning.

Hvis du ikke ønsker dine persondata registreret i databasen, bedes du gøre opmærksom på dette ved straks at kontakte Novo Nordisk kundeservice.

For yderligere information om hvordan vi behandler persondata i Novo Nordisk, kan du læse vores Information om brug af persondata i forbindelse med indsamling af sikkerhedsinformation. Du kan også kontakte Novo Nordisk’s persondataansvarlige via kundeservice@novonordisk.com.