STRIDE-forsøget er et sundhedsvidenskabeligt forsøg, der undersøger, om et lægemiddel kaldet semaglutid har en effekt på din gangdistance sammenlignet med placebo (ikke aktivt læge-middel). Det undersøges hos personer med perifer arteriel sygdom (nedsat kredsløb i benene eller vindueskiggersyge) og type 2-diabetes.

Egnede deltagere får forsøgs-relateret pleje og forsøgsmedicin gratis.

  • Være mindst 18 år, have perifer arteriel sygdom (vindueskiggersyge) og type 2-diabetes
  • Kunne gå mindst 200 meter uden smerter
  • Kunne møde til 8 besøg på Kolding Sygehus, Regions-hospitalet Viborg eller Rigshospitalet i løbet af 1½ år