Forskning

Forskning i og udvikling af proteinbaserede lægemidler

Novo Nordisk har forsknings- og udviklingsfaciliteter i Danmark, Kina, USA og Indien. Ca. 5.600 medarbejdere i hele virksomheden arbejder med forsknings- og udviklingsaktiviteter. Mange af dem samarbejder med eksterne forskere i biotekvirksomheder og universitetsverdenen. Novo Nordisks forskere har mange års erfaring med formuleringsteknologi samt proteinmodifikation, -ekspression og -dosering, og det gør det muligt for virksomheden løbende at forbedre egenskaberne i terapeutiske proteiner som f.eks. insulin og GLP-1. Siden 1985, hvor Novo Nordisk lancerede verdens første insulininjektionssystem, NovoPen®, har virksomheden desuden udviklet ekspertise i verdensklasse indenfor design og fremstilling af systemer til injektion af proteinbaserede lægemidler.

Novo Nordisk står bag verdens mest anvendte pen* til injektion af insulin og GLP-1, FlexPen®, og vi har også introduceret nye penne som NovoPen® 5 og FlexTouch®. Udviklingen af injektionssystemer er baseret på omfattende undersøgelser af, hvordan patienter oplever deres daglige injektioner, og hvilke krav de stiller til deres system. Det er et område, hvor Novo Nordisk kan gøre en forskel ved at udvikle systemer, der er enkle og brugervenlige.
 

INDGÅENDE INDSIGT I SYGDOMMENE

Novo Nordisk har i årtier hjulpet mennesker med diabetes og har derved opnået en indgående indsigt i de medicinske behov, der knytter sig til denne sygdom, og hvad der skal til for at få et godt liv med diabetes. Sammen med stærke relationer til og et omfattende samarbejde med eksterne forskere og klinikere giver det et solidt grundlag for virksomhedens forsknings-, udviklings- og markedsføringsaktiviteter.
 

EFFEKTIV STORSKALAPRODUKTION AF PROTEINER

En omkostningseffektiv global produktionsinfrastruktur af høj kvalitet er forudsætningen for at kunne konkurrere effektivt på et stadig mere konkurrencepræget lægemiddelmarked. Det sætter også Novo Nordisk i stand til at tilbyde lægemidler til meget lave priser i udviklingslande. Novo Nordisk har en global produktionsstruktur med strategisk placerede fabrikker i 16 lande fordelt på fem kontinenter.

Du kan læse mere om forskning og udvikling på Novonordisk.com

 

 

* Beregnet på baggrund af salgsdata fra IMS Health databases, QUANTUM ACT class 3, MAT 2015

 

Opdateret: 27. juli 2018