Eksterne konsulenter

Etisk Nævn for Lægemiddelindustriforeningens (ENLI) regler for lægemiddelindustriens samarbejde med eksterne konsulentvirksomheder:

ENLI's Lobbykodeks §8
Enhver lægemiddelvirksomhed er forpligtiget til via deres hjemmeside at offentliggøre en oversigt med navnene på de PR-, kommunikations-bureauer, advokater eller lign. eksterne konsulentvirksomheder, der på vegne af lægemiddelvirksomheden arbejder med dialog og forhandling med beslutningstagere. Offentliggørelsen skal ske med angivelse af navnet på det pågældende eksterne bureau/ konsulentvirksomhed/advokat.

Offentliggørelse skal tidsmæssigt ske uden unødigt ophold, efter at aftalen med den eksterne konsulent er indgået og skal være offentligt tilgængeligt, mens aftalen/projektet forløber – dog i minimum 3 måneder. Af lægemiddelvirksomhedens oversigt på hjemmesiden skal det endvidere eksplicit fremgå, at lægemiddelvirksomheden har gjort det eksterne bureau eller konsulentvirksomhed bekendt med nærværende regelsæt, og at lægemiddelvirksomheden påtager sig ansvaret for at sikre, at ENLI's lobbykodeks overholdes af denne tredje part.

Novo Nordisk har gjort konsulentvirksomheden bekendt med ENLI's etiske regler for dialog og forhandling med beslutningstagere og påtager sig ansvaret for at sikre, at ENLI's regelsæt overholdes af denne tredje part.

Læs mere om ENLI's etiske regler og lobbykodeks her.
Læs mere om Novo Nordisks fokus- og interesseområder her.
 

Følgende eksterne konsulenter arbejder med dialog og forhandling med beslutningstagere på vegne af:

Novo Nordisk Denmark A/S

King Street
Ved stranden 16, 3. sal
1061 København K
www.kingstreetcommunication.com
  

LEAD Agency
Rosenborggade 15-17
1130 København K
www.leadagency.dk

 

Opdateret: 12. december 2019