Essentials

De 10 Essentials er en række udsagn, der beskriver Novo Nordisk Way omsat til praksis. De er tænkt som en hjælp til ledere og medarbejdere, når de skal vurdere, i hvor høj grad deres enhed handler i overensstemmelse med Novo Nordisk Way.

  1. Vi skaber en værdi ved at have en forretningstilgang, der sætter patienten i centrum.
  2. Vi sætter ambitiøse mål og stræber efter det bedste.
  3. Vi står til ansvar for vores økonomiske, miljømæssige og sociale resultater.
  4. Vi skaber innovation til gavn for vores interessenter.
  5. Vi opbygger og fastholder gode relationer til vores vigtigste interessenter.
  6. Vi behandler alle med respekt.
  7. Vi fokuserer på personlige resultater og udvikling.
  8. Vi har et sundt og engagerende arbejdsmiljø.
  9. Vi tilstræber agilitet og enkelthed i alt, hvad vi gør.
  10. Vi går aldrig på kompromis med kvalitet og forretningsetik.


Sådan følger vi op

I Novo Nordisk har vi en årelang tradition for at følge op på vores løfter og sørge for, at de holdes. Novo Nordisk Way er ingen undtagelse. Vi gennemfører således løbende revision af vores værdier.

Ledende medarbejdere ("facilitatorer") rejser rundt i organisationen, interviewer medarbejdere, ledere og interne interessenter og kigger dokumenter og forretningsrutiner igennem for at evaluere, hvorvidt enheden drives i overensstemmelse med Novo Nordisk Way. Facilitatorerne identificerer områder, hvor der er plads til forbedring, ligesom de deler “Best Practices” med hele Novo Nordisk.

Alle enheder bliver faciliteret mindst hvert sjette år – nogle hvert tredje år og nogle endda hvert år. Konsoliderede observationer og tendenser fra faciliteringerne rapporteres til direktionen halvårligt og til bestyrelsen hvert år.

Disse faciliteringer sikrer, at Novo Nordisk Way afspejles i den måde, hvorpå vi driver vores virksomhed rundt omkring i verden. 

Ønsker du at vide mere om Novo Nordisk Way, kan du kontakte Mogens Thorsager Jensen.

 

Opdateret: 27. marts 2019