Har du hypoglykæmi?

Tre spørgsmål til afdækning af hypoglykæmi

Hypoglykæmi optræder i mange former, og tilfældene kan være uerkendte og asymptomatiske. Har du f.eks. dage, hvor du føler dig uoplagt eller nætter med dårlig søvn, kan det skyldes hypoglykæmi.

Hypoglykæmi kan være en barriere for, at du ikke når dit glykæmiske behandlingsmål (ref.1). En god dialog med din læge og/eller behandlerteam samt løbende tilpasning af behandlingen er vigtige skridt på vejen til god glykæmisk kontrol.

1. Insulinføling (let hypoglykæmi):

Har du haft tegn på for lavt blodsukker i den seneste uge? Hvis ja, hvor mange gange ?

2. Insulintilfælde (alvorlig/svær hypoglykæmi):

Har du i det seneste år haft episoder med for lavt blodsukker hvor du havde behov for hjælp fra andre for at klare situationen? Hvis ja, hvor mange gange?

3. Erkendelse af hypoglykæmi (awareness):

Kan du mærke, når dit blodsukker er for lavt?

Altid (aware)
Oftest (nedsat awareness)
Sjældent (unaware)
Aldrig (unaware)


1. Gabriely I et al. Clev Clin J Med 2004;71(4):335-342
 


 

Opdateret: 18. maj 2016


Hør Hans Henrik fortælle om sit liv med diabetes her
 

Måling af blodsukker

Det er vigtigt at have et stabilt langtidsblodsukker (HbA1c) for at undgå for højt (hyperglykæmi) eller for lavt (hypoglykæmi) blodsukker. Målingerne foretages nemt med et blodsukkerapparat. Du får instruktion og vejledning i brugen af apparatet af din læge og/eller diabetesvejleder.

Se video om blodsukker her