Pressehenvendelser om Novo Nordisk, herunder anmodninger om interview med Executive Management-medlemmer, rettes til Novo Nordisk Hovedkvarter

Photo of Helene Marie Hassager

Photo of Markus Peter Hochmuth

Du er altid velkommen til at kontakte kundeservice i forbindelse med:

Kundeservice Danmark
Rådgivning mandag-fredag ml. kl. 8-16 på telefon og/eller email.
Telefon: +45 80 20 02 40 (gratis nummer)
Kontakt os

Novo Nordisk udsender løbende pressemeddelelser og nyheder (på engelsk). Læs de seneste nyheder fra Novo Nordisk her

Her kan du finde vores mediearkiv, hvor du kan downloade billeder af vores produktionsfaciliteter m.m. Og her finder du vores broadcast room, hvor du kan downloade videoer om vores historie, forretning og produktion m.m.

Lægemiddelstyrelsen har afgjort den fremtidige tilskudsstatus for GLP-1-RA i Danmark som træder i kraft den 25. november 2024. Afgørelsen betyder, at nuværende patienter beholder tilskuddet, men at mange patienter mister tilskuddet, og at det fremover bliver sværere at opnå tilskud til GLP-1-RA.

En del af begrundelsen for afgørelsen er en kritik af, at medicinen i høj grad ikke bliver udskrevet indenfor den nuværende tilskudsklausul og dermed benyttet irrationelt.

Novo Nordisk Danmark har som en del af revurderingsprocessen inden afgørelsen indsendt et høringssvar til Lægemiddelstyrelsen, der blandt andet indeholder en analyse leveret af Sundhedsdatastyrelsen.

Undersøgelsen viser, at GLP-1-RA i høj grad udskrives indenfor den nuværende tilskudsklausul og benyttes rationelt, selv blandt patienter der starter tidligt op i behandling med GLP-1-RA. (Se tabel 1-5, som kan tilgås her).

Her kan man samtidig se, at der er store forskelle mellem brugere af GLP-1-RA, som hhv. får tilskud, eller som har 100% egenbetaling ved opstart af behandlingen. Novo Nordisk Danmark vurderer ud fra analysen, at 91 procent af de patienter som i 2022 fik udskrevet GLP-1-RA må anses for at være indenfor nuværende tilskudsklausuler. Det tal stiger i første halvdel af 2023 til 92 procent af alle patienter.

Data for 2023 bekræfter rationelt brug af GLP-1 i Danmark

Igennem det seneste år har der været en øget efterspørgsel af receptpligtige lægemidler til behandling af svær overvægt i Danmark, både fra private og offentlige aktører. I den forbindelse ønsker Novo Nordisk at tydeliggøre vores position i forhold til brug af receptpligtige lægemidler til behandling af svær overvægt: Novo Nordisk opfordrer til at receptpligtig medicin bruges indenfor den godkendte indikation. Ligeledes tager Novo Nordisk afstand fra enhver form for reklame rettet direkte mod offentligheden i Danmark.

I Novo Nordisk gør vi vores bedste for at sikre, at patienter og læger er oplyst omkring den korrekte brug af receptpligtige lægemidler. Vi opfordrer derfor til at kontakte Styrelsen for Patientsikkerhed, hvis man bliver opmærksom på behandlingssteder, som man vurderer har et uansvarligt brug af receptpligtige lægemidler til behandling af svær overvægt. Styrelsen for Patientsikkerhed kan også kontaktes, hvis man bliver opmærksom på reklame og markedsføring af vægttabsbehandling til offentligheden, der virker urigtig, vildledende eller har urimelige og mangelfulde angivelser