Denne hjemmeside er Novo Nordisk Denmark A/S ejendom. Ophavsretten til alt materiale på hjemmesiden tilhører Novo Nordisk Denmark A/S - også indlæg der er sendt til åbne og interaktive dele af www.novonordisk.dk, ligesom alle anvendte varemærker tilhører Novo Nordisk A/S, Novo Nordisk Denmark A/S eller anvendes med indehaverens samtykke. Materialet må ikke kopieres, sælges, distribueres eller på anden måde gengives uden udtrykkelig, skriftlig tilladelse fra Novo Nordisk Denmark.

Brugere kan dog frit downloade og udskrive materialet til eget ikke-kommercielt brug på følgende betingelser:

At dokumenterne i det hele forbliver uændrede.
At intet gebyr må tages for privat udlån af materialet.
At ophavsrettighedens indehaver (Novo Nordisk Denmark A/S) udtrykkeligt angives som kilde og at disse vilkår vedhæftes.
Fremsendes information, oplysninger, knowhow eller lignende til www.novonordisk.dk, vil sådan information ikke kunne påregne at blive behandlet fortroligt, og Novo Nordisk Denmark A/S forbeholder sig ret til at bruge enhver sådan, f.eks. i forbindelse med rådgivning, forskning, udvikling, markedsføring og salg.

2019 Novo Nordisk Denmark A/S.