Vi vil fortsætte med at levere vores medicin til personer, der lever med diabetes og andre alvorlige kroniske sygdomme, beskytte vores medarbejderes sundhed og træffe foranstaltninger til at støtte læger og sygeplejersker, idet de arbejder på at overvinde COVID-19.

Hver dag bliver der stillet nye spørgsmål og givet udtryk for bekymringer, og vi ønsker at holde dig informeret med opdateringer om leveringen af vores medicin, svar til personer, som tager dem, og hvordan du kontakter os.

I øjeblikket oplever vi ikke nogen problemer med forsyningen. Vi er velforberedt på situationer som denne, og vi har en opbevaringspolitik, der sikrer langsigtet forsyning. Det er vigtigt, da vi beskæftiger os med livsvigtige lægemidler, som patienter over hele verden afhænger af hver dag.

Vi er klar over, at sundhedsmyndighederne og apotekerne gør deres bedste for at sikre tilgængeligheden af vitale lægemidler under COVID-19, og vi kan forsikre dig om, at vores nuværende lagerbeholdninger er normale. 

Vi fortsætter med at overvåge situationen og dele vores opdateringer.

Hvis du, eller en du kender, lever med diabetes, overvægt eller en anden alvorlig kronisk sygdom, er der ingen tvivl om, at du har nogen bekymringer. Da mange af os bliver bedt om at blive hjemme, er der mange spørgsmål om både fysiske og psykiske bekymringer.

Disse exceptionelle omstændigheder giver anledning til mange spørgsmål om både fysiske og psykiske bekymringer i denne periode. 

Vi vil gerne dele tips og forslag, som vi håber, du vil finde nyttige. 

Lær om håndtering af diabetes under coronavirus

Lær om COVID-19 og overvægt

Vi bruger vores ekspertise, ressourcer og globale rækkevidde til at bidrage til forskningsindsatsen og støtte med meget nødvendige medicinske forsyninger.

Efterhånden som nye problemer fortsætter med at udvikle sig, arbejder vi i tæt kontakt med myndigheder og internationale organer, der reagerer på COVID-19-pandemien.

Vi fortsætter med at bidrage, hvor vi kan, og holde fokus på at opretholde forsyningen af vores livreddende medicin til personer med alvorlige kroniske sygdomme.

Læs mere om vores handlinger og bidrag

For at beskytte vores medarbejderes sundhed og sikkerhed, har vi bedt alle ikke-produktionsansatte om at arbejde hjemmefra indtil videre.

Under disse ekstraordinære arbejdsforhold sikrer vi, at medarbejderne har støtte til at holde sig aktive, arbejde ergonomisk hjemmefra og tilpasse sig en digital arbejdsplads.

Vi træffer foranstaltninger til at holde antallet af medarbejdere, der arbejder på vores produktionssteder så lavt som muligt, og til at praktisere de anbefalede sociale distanceringspraksisser, når de er på arbejde. Vi spørger kun de medarbejdere, for hvem COVID-19 ikke betragtes som en sundhedsrisiko.

Novo Nordisk støtter sundhedsmyndighedernes indsats i de påvirkede områder med adskillige initiativer, herunder donationer, deling af råmaterialer til produktion af hånddesinfiktionsmidler og åbning af vores laboratorier for at hjælpe med COVID-19-test.

Vi overvåger den globale situation nøje for at sikre, at der kan træffes passende foranstaltninger, efterhånden som situationen udvikler sig.

"NOTE: this should be a link"  Læs mere om vores indsats 

Vi er opmærksomme på, at sundhedsmyndigheder og apoteker i nogle lande gør deres bedste for at sikre, at medicinen altid er til rådighed for dem, der har brug for den, men vi kan forsikre dig om, at vores nuværende lagerbeholdninger er normale.

Det betyder, at der kan være grænser for mængden af medicin eller antallet af enheder, som en patient kan modtage på én gang. Det er vigtigt at købe i henhold til normal adfærd, så alle mennesker, der lever med diabetes og andre kroniske sygdomme, har adgang til deres livsvigtige medicin.

Vi er i tæt kontakt med vores partnere, herunder sundhedsmyndighederne og apotekerne, for at overvåge deres lagerniveauer.

Situationen udvikler sig konstant, men vi oplever i øjeblikket ingen begrænsninger. Vi er velforberedt på situationer som denne og har en lagerpolitik, der sikrer langsigtet forsyning. Dette er vigtigt, da vores medicin er en daglig nødvendighed for patienter over hele verden. 

Når vi udfører kliniske forsøg hos Novo Nordisk, er vores prioriteter patientsikkerhed og integritet i de kliniske forsøg. Vi fortsætter alle vores allerede påbegyndte kliniske forsøg, og vi forventer ikke væsentlige forsinkelser i dem, der er tæt på færdiggørelse.

I den aktuelle situation er vi i tæt dialog med forskere over hele verden, og vi er afhængige af deres dømmekraft med henblik på at stoppe eventuel igangværende forsøgsrekruttering og minimere patientbesøg på centre, så de ikke falder sammen med regelmæssige lægebesøg.

Vi observerer også, at opfølgning på forsøg i stigende grad bliver vanskeligt, og vi samarbejder med relevante forsøgscentre, forskere og myndigheder for at finde de bedste løsninger i situationen. For at afspejle den aktuelle belastning på sundhedssystemet vil der ikke blive indledt nogen nye forsøg.

For at beskytte vores medarbejderes sundhed og sikkerhed, har vi bedt alle ikke-produktionsansatte om at arbejde hjemmefra indtil videre.

Under disse ekstraordinære arbejdsforhold sikrer vi, at medarbejdere har støtte til at holde sig aktive, arbejde ergonomisk hjemmefra og tilpasse sig en digital arbejdsplads.

Vi træffer foranstaltninger til at holde antallet af medarbejdere, der arbejder på vores produktionssteder så lavt som muligt, og til at praktisere de anbefalede sociale distanceringspraksisser, når de er på arbejde. Vi spørger kun de medarbejdere, for hvem COVID-19 ikke betragtes som en sundhedsrisiko.

Hvis du har eventuelle spørgsmål eller bekymringer om tilgængeligheden eller prisoverkommeligheden af vores medicin under COVD-19-pandemien, bedes du kontakte os +45 8020 0240

Klik her og få et overblik over vores globale kontorer

Vi anerkender indvirkningen af den globale COVID-19-pandemi på menneskers liv over hele verden. Og selvom personer med diabetes og/eller svær overvægt ikke har større sandsynlighed for at få COVID-19 end den generelle befolkning, så kan COVID-19 forårsage alvorligere symptomer og komplikationer hos nogle mennesker, der lever med diabetes, svær overvægt og relaterede komplikationer, f.eks. hjertekarsygdomme.

I øjeblikket er der intet bevis for, at personer med svær overvægt har en større risiko for at blive smittet med COVID-19. Evidens om almindelig årstidsbestemt influenza antyder, at mennesker med svær overvægt, som har et BMI på ≥ 40 kg/m2, har øget risiko for alvorlige komplikationer. Sundhedsmyndighederne i USA (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) og Storbritannien (Public Health UK) inkluderer personer med svær overvægt (BMI ≥ 40 kg/m2) blandt dem, der har en øget risiko for alvorlige komplikationer forbundet med COVID-19.

Hvis din diabetes er velkontrolleret, er risikoen for alvorlig sygdom forbundet med COVID-19 nogenlunde den samme, som hos den generelle befolkning.

For at fortsætte med at støtte personer, der lever med diabetes og svær overvægt i denne periode, henviser vi til nedenstående onlineplatforme, hvor du kan finde yderligere oplysninger og støtte:

Diabetes: Diabetes What´s Next - Diabetesliv®

Svær overvægt: Bliv klogere på overvægt®

Risikoen for personer med type 1 og type 2-diabetes er den samme. Personer med type 1-diabetes har en øget risiko for DKA (diabetisk ketoacidose), hvis de bliver smittet med en virusinfektion.

Novo Nordisk anerkender indvirkningen på menneskers liv over hele verden under den globale COVID-19-pandemi, inklusive personer, der lever med diabetes. Personer med diabetes bør have følgende klar:

 • Kontaktoplysninger til deres læge.
 • Et tilstrækkeligt lager af lægemidler og forsyninger til monitorering af blodsukker derhjemme. 
 • En tilstrækkelig mængde simple kulhydrater som f.eks. almindelig sodavand, honning, syltetøj, bolsjer eller sodavandsis til at hjælpe med at holde blodsukkeret oppe, hvis der er risiko for lave niveauer, og du er for syg til at spise. 
 • Glukagon- og ketonstrimler i tilfælde af dårlig glykæmisk kontrol (højt eller lavt blodsukkerniveau).

Patienter skal også holde øje med akutte advarselstegn såsom: vejrtrækningsbesvær eller åndenød, vedvarende smerter eller trykken for brystet, forvirring eller manglende reaktion på tiltale, blå læber eller bleg farve i ansigtet. 

Hvis en person med diabetes udvikler symptomer eller har mistanke om, at de har symptomer på COVID‑19, skal anbefalingerne fra de lokale myndigheder følges. I nogle lande rådes patienterne til omgående at søge lægehjælp. Men for at undgå at smitte andre, må du ikke møde op på hospitalet eller i skadestuen. Du skal ringe til din egen læge eller lægevagten, som vil vejlede dig i forhold til din situation.

Ring til hospitalet/lægen og giv dem følgende oplysninger:

 • Symptomer
 • Måling af glukose og ketonindhold (hvis tilgængelig)
 • Registrering af væskebalance

Følg dit diabetes-teams råd vedrørende brug af medicinering. Sørg for, at du får nok væske og har nok usødede drikkevarer ved hånden, og prøv at spise mindre portioner, men hyppigere måltider.

Vores forpligtelse over for de patienter og lokalsamfund, hvor vi driver virksomhed, forbliver uændret, og vores fokus i disse tider, som er helt uden fortilfælde, er at beskytte vores medarbejderes og patienters helbred.

Personer med diabetes, der bliver smittet med virussen, kan opleve, at de har svært ved at styre deres glykæmiske kontrol, mens de har sygdommen. Patienter bør følge "Flu and Sick Days Guidelines" for bedst muligt at styre deres diabetes .

Følg altid de lokale sundhedsmyndigheders råd. Den amerikanske diabetesforening (American Diabetes Association, ADA) foreslår, at patienterne tager følgende forholdsregler:

 • Følg lægens (eller diabetes-teamets) råd vedrørende diabetesmedicin og monitorering af blodsukker.
 • Vær opmærksom på tegn på højt blodsukker eller hyperglykæmi (såsom hvis du tisser mere end normalt, især om natten), er meget tørstig, har hovedpine, føler træthed og sløvhed).
 • Hold jævnligt øje med dit blodsukker i løbet af dagen og om natten (generelt hver 2.-3. time).
 • Sørg for, at du får nok væske.
 • Hvis blodsukkeret er under 70 mg/dl (3,9 mmol/l) eller under målområdet, skal du spise 15 gram simple kulhydrater, der er nemme at fordøje (f.eks. honning, syltetøj, bolsjer, sodavandsis, juice eller almindelig sodavand). Blodsukkeret skal kontrolleres efter 15 minutter for at sikre, at sukkerniveauet stiger.
 • Ketonstofindholdet skal kontrolleres, hvis blodsukkerniveauet er mere end 240 mg/dl (13,3 mmol/l) to gange i træk. Du skal omgående kontakte lægen, hvis der er tegn på forhøjet indhold af ketonstoffer (og hvis du er blevet bedt om det med spormængder eller små mængder af ketoner).
 • Tjek ved hjælp af fingerprikker for at sikre nøjagtigheden af CGM-sensorerne (kontinuerlig blodsukkermåling), da nogle påvirkes af acetaminophen (paracetamol).
 • Du skal vaske hænder, og injektions-/infusions- og fingerprikssteder skal rengøres med sæbe og vand eller sprit.
 • Begræns dine fysiske aktiviteter, hvis dit blodsukkerniveau er højere end 250 mg/dl, og ketonstofindholdet er moderat til meget forhøjet.

For yderligere vejledning henvises der til retningslinjerne fra CDC: ‘Flu and Sick Days Guidelines’ her.

Vores forpligtelse over for de patienter og lokalsamfund, hvor vi driver virksomhed, forbliver uændret, og vores fokus i disse tider, som er helt uden fortilfælde, er at beskytte vores medarbejderes og patienters helbred.

Vi anerkender indvirkningen på menneskers liv over hele verden under den globale COVID-19-pandemi, inklusive personer med svær overvægt.

Personer bør ikke afbryde nogen medicinsk behandling, som de aktuelt modtager (inklusive medicin mod svær overvægt), uden først at drøfte det med deres læge, ifølge vejledninger fra de lokale sundhedsmyndigheder.

Personer med svær overvægt skal fortsætte fysisk aktivitet i henhold til vejledning fra lokale sundhedsmyndigheder og overholde regler om social distancering.

For generelle anbefalinger om fysisk aktivitet og sund kost under COVID-19-krisen anbefaler vi, at personer med svær overvægt følger vejledninger fra kvalificeret sundhedspersonale og faglige foreninger.

Vi anerkender indvirkningen på menneskers liv over hele verden under den globale COVID-19-pandemi, inklusive personer med svær overvægt. Personer med svær overvægt rådes til at følge anbefalingerne fra Verdenssundhedsorganisationen og deres lokale myndigheder, hvis de har mistanke om symptomer på COVID-19.

Personer bør ikke afbryde nogen medicinsk behandling, som de aktuelt modtager (inklusive medicin mod svær overvægt), uden først at drøfte det med deres læge, ifølge vejledninger fra de lokale sundhedsmyndigheder.

Vores forpligtelse over for de patienter og lokalsamfund, hvor vi driver virksomhed, forbliver uændret, og vores fokus i disse tider, som er helt uden fortilfælde, er at beskytte vores medarbejderes og patienters sundhed.

Alle bør følge de samme anbefalinger, som er udstedt af offentlige sundhedsmyndigheder for at reducere smittespredning af virus. Dette omfatter at vaske hænder ofte og grundigt i mindst 20 sekunder, praktisere god hygiejne og undgå fysisk kontakt med personer, der er syge.

 

Vi fortsætter med at yde støtte til vores patienter over hele verden. I øjeblikket oplever vi ikke nogen problemer med forsyningen, og vores lagerbeholdning er normal. Vi er velforberedt på situationer som denne, og vi har en opbevaringspolitik, der sikrer langsigtet forsyning. Det er vigtigt, da vi beskæftiger os med livsvigtige lægemidler, som patienter over hele verden er afhængige af hver dag.

I takt med at den globale situation udvikler sig, fokuserer vi på at sikre, at vores patienter fortsat har adgang til de lægemidler, de har brug for.

Vi er forpligtet til vores ansvar for og bidrag til global sundhed, og vi vil yde rettidig støtte og ressourcer som en del af den samlede respons på det globale udbrud af COVID-19.

I øjeblikket findes der ingen data, der angiver nogen risikofaktorer ved at tage vores lægemidler (f.eks. GLP-1-receptoragonister eller insulin), hvis personer med diabetes eller svær overvægt bliver smittet med COVID-19.

Vores patienters helbred og velbefindende under COVID-19-sundhedskrisen er kernen i alt, hvad vi foretager os.

Vi er forpligtet til vores ansvar for og bidrag til global sundhed, og vi vil yde rettidig støtte og ressourcer som en del af den samlede respons på det globale udbrud af COVID-19.

Under udarbejdelsen af vores ofte stillede spørgsmål til personer med diabetes og svær overvægt, indsamlede vi oplysninger fra følgende kilder:

Fortæl os endelig, hvis du har spørgsmål +45 8020 0240