Hospitaler

Donationer og tilskud til hospitaler

Der må ikke herske tvivl om, at samarbejdet mellem lægemiddelvirksomheder og hospitaler foregår på et højt etisk niveau. Etisk Nævn for Lægemiddelindustriforeningen (ENLI) har derfor fastlagt klare etiske regler, som sikrer uafhænghed mellem lægemiddelindustrien og hospitaler. Det er etiske regler, som Novo Nordisk har integreret i sine arbejdsgange og som skaber åbenhed om donationer og tilskud til hospitaler.

Ifølge ENLI's donationskodeks § 10, litra a, er lægemiddelvirksomheder forpligtet til at offentliggøre en oversigt på deres hjemmeside, som indeholder navn på hospital/afdeling, der modtager støtte, beskrivelse af aktiviteten (projekt/udstyr), og omfang eller anslået værdi af støtten.

 

 

Novo Nordisk Scandinavia AB, Region Danmark og Novo Nordisk A/S, har i 2019 indgået følgende aftaler:

Donationer tilskud hospitaler 2019

Novo Nordisk Scandinavia AB, Region Danmark og Novo Nordisk A/S, har i 2018 indgået følgende aftaler:

Donationer tilskud hospitaler 2018

Novo Nordisk Scandinavia AB, Region Danmark og Novo Nordisk A/S, har i 2017 indgået følgende aftaler:

Donationer tilskud hospitaler 2017

 

 

Opdateret: 28. januar 2020