Insulinrespons

Tættere på kroppens eget insulinrespons

1. Hvorfor er det vigtigt at opnå et insulinrespons, der ligger så tæt på kroppens eget som muligt?

Insulinbehandling sigter mod at give et insulinrespons, der ligger så tæt på kroppens eget (hos personer uden diabetes) som muligt for at bevare blodsukkerniveauet indenfor normalområdet1

Jo tættere den industrielt fremstillede insulin kan komme på insulinresponset hos personer uden diabetes, jo bedre er medicinen til at balancere blodsukkerniveauerne. Stabile blodsukkerniveauer i målområdet er den bedste måde at undgå følger af diabetes senere i livet1

Siden det i 1920’erne blev opdaget, at insulin fra dyr kunne forbedre blodsukkerkontrollen ved diabetes, har insulinbehandlingen udviklet sig signifikant. Hvert fremskridt i behandlingen har bragt personer med diabetes tættere på et naturligt insulinrespons og dermed gjort det muligt at overvinde ulemper og begrænsninger ved tidligere behandlingsmetoder2.

I 1980’erne blev det humane insulin introduceret, og i 1990’erne fulgte insulinanalogerne (også kaldet de konventionelle insulintyper). Men der var stadig behov for, at behandlingen i højere grad matchede kroppens naturlige insulinrespons. For nylig er der markedsført en ny generation af insuliner, som lægger sig endnu tættere end tidligere set op ad insulinresponset hos personer uden diabetes, hvilket kan give en række fordele.

Tal med din læge eller sygeplejerske, hvis du har spørgsmål om diabetesbehandling. 

Få mere at vide om insulinbehandling til type 1-diabetes og til type 2-diabetes

 

2. Tættere på et naturligt basalinsulinrespons

Basalinsulin sigter mod at matche en konstant og stabil frigivelse af insulin mellem måltiderne og om natten som hos personer uden diabetes. Det er vigtigt, at behandling med basalinsulin er så tæt på kroppens naturlige insulinrespons som muligt, fordi kroppen bruger insulinen over en lang periode og opretholder niveauet i en fin balance med behovet for insulin; hvis kroppen tilføres en for lille eller stor dosis insulin, kan det forårsage hypoglykæmi (lavt blodsukker) eller hyperglykæmi (højt blodsukker)3

Effekten af langtidsvirkende humaninsulin topper hurtigt og virker kortere tid i modsætning til det naturlige insulinrespons. Det kan føre til tilfælde af natlig hypoglykæmi og udfordringer med at holde blodsukkerniveauerne, der hvor de bør ligge2

Selv om de langtidsvirkende insulin-analoger imødegår nogle af disse begrænsninger, er der stadig forskel på deres virkningsprofil og det naturlige insulinrespons. Den nye generation af langtidsvirkende insulin er udviklet for i endnu højere grad at matche kroppens naturlige insulinrespons – for at give bedre blodsukkerkontrol, større fleksibilitet i administrationen og andre fordele2.

 

3. Tættere på et naturligt insulinrespons ved måltiderne

Måltidsinsulinbehandling (bolusbehandling) sigter mod at nedbringe de hurtige stigninger i blodsukkeret, som kan forekomme efter et måltid. Jo tættere måltidsinsulin-behandlingen kan komme på det insulinrespons, en person uden diabetes har, jo hurtigere kan den nedbringe de hurtige blodsukkerstigninger.

Tidligere generationer af hurtigtvirkende insulin (almindelig humaninsulin) virker meget langsommere end kroppens naturlige insulinrespons. Det kan føre til høje stigninger i blodsukkeret i lang tid efter måltidet. Da humaninsulin er lang tid om at virke, kan man være nødt til at tage medicinen et godt stykke tid, før man skal spise, og behandling kan også give begrænsninger i forhold til måltidssammensætning og mængden af mad.

Mens de hurtigtvirkende insulinanaloger (konventionel hurtigtvirkende insulin) hurtigere formår at nedbringe blodsukkerstigninger efter et måltid, er de stadig ikke i stand til at matche hastigheden på insulinresponset hos en person uden diabetes. Konsekvensen kan være, at personer med diabetes fortsat oplever høje og forlængede stigninger i blodsukkeret efter et måltid2.

Den nye generation af hurtigtvirkende måltidsinsuliner har til formål at mindske forskellen til det naturlige insulinrespons. Det kan resultere i forbedret blodsukkerkontrol i forbindelse med måltider, større fleksibilitet omkring dosering, samt hvornår og hvad, der skal spises. Disse behandlingsfordele kan bidrage til at give personer med diabetes større kontrol og mulighed for at leve med færre begrænsninger.


4. Hvorfor er det vigtigt for Novo Nordisk at komme så tæt det naturligt insulinrespons som muligt?

Siden Novo Nordisk blev grundlagt i Danmark for mere end 90 år siden, har vi arbejdet på at forandre diabetes. Vores vigtigste bidrag er at opdage, udvikle og fremstille bedre biologiske lægemidler, imødekomme den øgede globale efterspørgsel og gøre lægemidlerne tilgængelige for personer med diabetes over hele verden.

Forståelsen af hvordan det er at leve sit liv med en alvorlig kronisk sygdom spiller en rolle i udviklingen af nye behandlinger. Vi er forpligtede til innovation og til at komme så tæt på det naturlige insulinrespons som muligt for sikre, at personer med diabetes kan leve deres liv med så få begrænsninger som muligt. Enhver forandring i den rigtige retning tæller.


 

References

1.  https://www.diabetes.org.uk/diabetes-the-basics/what-is-type-1-diabetes

2.  Textbook of Diabetes; R. Holt, C. Cockram, A. Flyvbjerg, B. Goldstein (edt.), Blackwell Publishing Ltd 2010

3.  https://diabetes.dk/boern-og-unge/fakta-om-boern-og-diabetes/behandling-af-type-1-diabetes/insulin.

 


ZINC: DK/NNG/0318/0071 30 April 2018