Virksomhedene som er ansvarlige for behandlingen af dine persondata er:

Novo Nordisk A/S
Novo Allé 1
2880 Bagsværd                                      

og

Novo Nordisk Denmark A/S 
Kay Fiskers Plads 10, 7. sal
2300 København S

+45 80 20 02 40

Kundeservice@novonordisk.com

Du kan altid kontakte Novo Nordisk Denmark A/S eller Novo Nordisks persondataansvarlige på kundeservice@novonordisk.com, hvis du har spørgsmål til, hvordan vi behandler dine persondata.

Vi modtager dine persondata fra følgende kilder:  

 • Direkte fra dig
 • Fra sundhedspersonale såsom din sygeplejerske, dit apotek eller læge
 • Fra offentlige tilgængelige udgivelser, hjemmesider eller sociale medier

Vi behandler dine persondata med følgende formål:

 • For at lave en videnskabelig vurdering af en hvilken som helst reklamation eller bivirkning, som kan være relateret til et Novo Nordisk medicinalprodukt
 • For at arkivere bivirkninger i vores globale bivirkningsdatabase, som jævnligt bliver analyseret for nye tendenser
 • For at vurdere tendenser i data tilknyttet reklamationer, herunder bivirkninger
 • For at analysere data med det formål at understøtte forespørgsler om produktbrug
 • For at analysere data med henblik på at forbedre vores kundeservice og produkttilbud
 • For at kontakte dig elektronisk med henblik på at forbedre vores kundeservice og produkttilbud
 • For at analysere data med det formål at forbedre vores videnskabelige og produktkommunikation til sundhedsprofessionelle og patienter
 • For at vurdere mønstre og tendenser forbundet med klager, bivirkninger og produktbrug

Vi kan behandle følgende typer af persondata for at opfylde ovenstående formål i afsnit 3:

 • Kontaktinformation (navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse)
 • Data som afslører race eller etnisk oprindelse
 • Data der omhandler sundhed og medicin, som du bruger

Vores behandling af dine persondata kræver et juridisk grundlag. Vi er i henhold til lovgivningen berettiget til at behandle dine persondata, beskrevet ovenfor i afsnit 4, ved følgende juridiske grundlag:

 • Behandlingen er nødvendig for at overholde lovgivningen for produktsikkerhed
 • Behandlingen er nødvendig for vores overholdelse af en juridisk forpligtelse
 • Behandlingen er nødvendig for at udføre videnskabelige vurderinger af klager og bivirkninger, der potentielt er relateret til Novo Nordisks lægemidler.
 • Behandlingen er nødvendig for at forbedre vores kundeservice og produkttilbud
 • Behandlingen er nødvendig for at forbedre vores videnskabelige kommunikation og produktkommunikation

Vi kan dele dine persondata med:

 • Sundhedsmyndighederne
 • Andre Novo Nordisk-enheder (f.eks. Novo Nordisks datterselskaber i andre lande)
 • Samarbejspartnere, som assisterer vores virksomhed (f.eks. licenspartnere, konsulenter, IT-serviceudbydere)
 • Andre lægemiddelfirmaer, hvis det vurderes, at en bivirkning er relateret til produkt(er) fra andre firmaer end Novo Nordisk
 • Andre lægemiddelvirksomheder og partnere, hvis en forespørgsel er relateret til deres produkt(er)

Vi har sikkerhedsforanstaltninger på plads for at sikre dine personlige data, hvis de overføres uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS).

Hvis data overføres fra en Novo Nordisk-enhed i EØS til en Novo Nordisk-enhed uden for EØS:

Hvis data overføres fra en Novo Nordisk-enhed i EØS til tredjeland:

 • Beskyttet af standardkontraktbestemmelser for overførsler af data til tredjelande indgået af Novo Nordisk. Eller passende databeskyttelse er på plads i destinationslandet ifølge EU-kommissionen

Vi vil opbevare dine persondata i følgende tidsperiode:

 • Data relateret til tekniske reklamationer vil blive opbevaret i 12 år
 • Data relateret til bivirkninger opbevares i op til 10 år, efter at det aktive indholdsstof ikke længere markedsføres
 • Data relateret til andre forespørgsler vil blive opbeveret i op til 5 år

Du har overordnet følgende rettigheder:

 • Du kan få et overblik over, hvilke persondata vi har om dig
 • Du kan få en kopi af dine persondata i et struktureret, almindelig brugt og maskinlæsbart format
 • Du kan opdatere eller tilrette dine persondata
 • Du kan indsende en klage om vores håndtering af dine persondata til Persondatatilsynet

Under gældende lovgivning kan der være begrænsninger for disse rettigheder, der afhænger af de specifikke omstændigheder for den respektive behandling. Kontakt os som beskrevet i afsnit 1 for spørgsmål eller forespørgsler til disse rettigheder.

(December 2019, version 4.0_DK version 2.0 )