Virksomhedene som er ansvarlige for behandlingen af dine persondata er:

 

Novo Nordisk A/S                         

Novo Allé 1                                  

DK-2880 Bagsværd                     

Denmark                                      

 

og

 

Novo Nordisk Denmark A/S 

Ørestads Boulevard 108, 6

DK-2300 København S

+45 80 20 02 40

Kundeservice@novonordisk.com

 

Du kan altid kontakte Novo Nordisk Denmark A/S eller Novo Nordisk’s persondataansvarlige på kundeservice@novonordisk.com med spørgsmål eller bekymringer om hvordan vi behandler dine persondata.

Vi modtager dine persondata fra følgende kilder:  

 • Direkte fra dig
 • Fra sundhedspersonale såsom din sygeplejerske, dit apotek eller læge
 • Fra offentlige tilgængelige udgivelser, hjemmesider eller sociale medier

Vi behandler dine persondata med følgende formål:

 • For at lave en videnskabelig vurdering af en hvilken som helst reklamation eller bivirkning, som kan være relateret til et Novo Nordisk medicinalprodukt
 • For at arkivere bivirkninger i vores globale bivirkningsdatabase, som jævnligt bliver analyseret for nye tendenser
 • For at vurdere tendenser i data tilknyttet reklamationer, herunder bivirkninger

Vi kan behandle følgende typer af persondata for at opfylde ovenstående formål i afsnit 3:

 • Kontaktinformation (navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse)
 • Data som afslører race eller etnisk oprindelse
 • Data der omhandler sundhed og medicin, som du bruger

Vores behandling af dine persondata kræver et juridisk grundlag. Vi er i henhold til lovgivningen  berettiget til at behandle dine persondata, beskrevet ovenfor i afsnit 4, ved følgende juridiske grundlag:

 • Behandlingen er nødvendig for at overholde lovgivningen for produktsikkerhed

Vi kan dele dine persondata med:

 • Sundhedsmyndighederne
 • Andre Novo Nordisk-enheder (f.eks. Novo Nordisks datterselskaber i andre lande)
 • Samarbejspartnere, som assisterer vores virksomhed (f.eks. licenspartnere, konsulenter, IT-serviceudbydere)
 • Andre lægemiddelfirmaer, hvis det vurderes, at en bivirkning er relateret til produkt(er) fra andre firmaer end Novo Nordisk

Vi overfører dine persondata til følgende lande uden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), til formålene beskrevet ovenfor i afsnit 3:

 • Alle ikke-EØS lande hvori Novo Nordisk er fysisk tilstede

I henhold til lovgivningen bruger vi en af følgende sikkerhedsforanstaltninger, der beskytter dine persondata i tilfælde af sådanne overførsler:

Vi vil opbevare dine persondata i følgende tidsperiode:

 • Data relateret til tekniske reklamationer vil blive opbevaret i 12 år
 • Data relateret til bivirkninger opbevares minimum 25 år og op til 10 år, efter at det aktive indholdsstof ikke længere markedsføres
 • Data relateret til andre forespørgsler vil blive opbeveret i op til 5 år

Du har overordnet følgende rettigheder:

 • Du kan få et overblik over hvilke persondata vi har om dig
 • Du kan få en kopi af dine persondata i et struktureret, almindelig brugt og maskinlæsbart format
 • Du kan opdatere eller tilrette dine persondata
 • Du kan indsende en klage om vores håndtering af dine persondata til Persondatatilsynet.

Under gældende lovgivning kan der være begrænsninger for disse rettigheder, der afhænger af de specifikke omstændigheder for den respektive behandling. Kontakt os som beskrevet i afsnit 1 for spørgsmål eller forespørgsler til disse rettigheder.

(December 2019, version 4.0_DK version 2.0 )