I en periode har Novo Nordisk haft svært ved at levere nåle af mærket NovoFine® Plus, der sælges i pakker med 100 stk.

Manglen på nåle skyldes stigende efterspørgsel på et specifikt diabeteslægemiddel, der injiceres i penne med NovoFine® Plus-nåle.

For at sikre at lægemidlet fortsat kan rekvireres sammen med den tilhørende pen og nål, vil NovoFine® Plus i en periode ikke kunne købes i løssalg.

Indtil pakkerne med NovoFine® Plus-nåle igen kommer i handlen, anbefaler Novo Nordisk, at man i stedet bruger nåle af mærket NovoFine®. Begge nåletyper er ultratynde, men NovoFine® adskiller sig ved at have en anden plastkomponent.

NovoFine® fås i øjeblikket i en længde på 6 mm, og forventes markedsført i en længde på 4 mm inden årets udgang.

Der er ingen sikkerhedsmæssige udfordringer ved at benytte en nål på 6 mm, men ønsker man en kortere nål, inden 4 mm-nålen er på markedet, producerer andre virksomheder nåle, som passer til penne fra Novo Nordisk.

Det er forventningen, at pakker med NovoFine® Plus kan købes igen i løbet af medio 2025.

Hvis du oplever en birkning eller anden utilsigtet hændelse i relation til brugen af nålene, bedes du indberette hændelsen til Novo Nordisk via denne hjemmeside.

Indberet en bivirkning