Mere end 8 ud af 10 personer med type 2-diabetes har enten ikke fået eller ved ikke, om de har et behandlingsmål for deres langtidsblodsukker. Det viser en undersøgelse fra Diabetesforeningen. Og mange kender heller ikke deres eget blodtryk, LDL-kolesteroltal (det ’lede’ kolesterol) og egen vægt.

Det er ellers vigtige tal, der har stor betydning for din diabeteskontrol og ofte er grundlaget for en god behandling. For hvis ikke du kender dine behandlingsmål, så er det svært at nå dem. Derfor er det vigtigt, at du taler med din behandler om tallene.

Se undersøgelse

Der er mange tal at holde styr på, når man har diabetes. Men der er især fire tal, som du bør kende, fordi de har stor betydning for kontrollen med type 2-diabetes og din behandling – nemlig tallene for langtidsblodsukker, blodtryk, LDL-kolesterol og vægt. Dem skal du have oplyst af din læge. Og sammen skal I sætte mål for din behandling og finde ud af, hvordan du bedst kan nå dem.

  • Har du type 2-diabetes og er svært overvægtig, kan et vægttab hjælpe dig til en bedre livskvalitet, forbedre din diabetestal og potentielt mindske dit behov for medicin.1
  • Hvis du når dit behandlingsmål og taber dig, minimerer du din risiko for senfølger.2
  • Din risiko for at udvikle en hjertekarsygdom falder, hvis du sænker dit LDL-kolesterol.
reCAPTCHA verification required

1. Davies et al., JAMA 2015

2. Rawshani et al., NEJM, 2018