Hvad er svær overvægt?

Svær overvægt er i vid udstrækning anerkendt som en af de største trusler mod sundheden i det 21. århundrede. Det er dog ikke let at definere og afgrænse sygdommen.

Medicinsk defineres overvægt som overdreven lagring af fedt, der fører til et dårligere helbred. Sundhedspersonale bruger som regel en måling af BMI (kropsmasseindeks) til at finde ud af, om en person vejer for meget i forhold til sin højde.

Et BMI på 30 kg/m2 eller derover angiver svær overvægt, og et BMI på over 25 kg/m2 angiver overvægt.

 

Opdateret: 27. september 2017