Typer af vækstforstyrrelser

I dag bruges væksthormon til behandling af en lang række sygdomme og tilstande hos både børn og voksne.
 

Vækstafvigelse i forhold til  fødselstidspunktet (Small for Gestational Age - SGA)

I tilfælde hvor børnene fødes med en længde på under -3 SD (Standard Deviation Score, SD), har 20% af børnene ikke indhentet deres jævnaldrendes højde og vægt i 2-års alderen.

Når SGA-børn behandles med væksthormon, stimuleres deres vækst, så de kan opnå normal højde. Behandling med væksthormon gennem længere tid har ingen negativ indvirkning hverken på kroppens proportioner, blodsukkerniveau, blodtryk, fedtindhold i blodet, eller hvornår puberteten starter.
 

Væksthormonmangel hos børn (Growth Hormone Deficiency, GHD)

Nogle børn fødes med mangel på væksthormon (GHD) men sygdommen kan også indtræde på et hvilket som helst tidspunkt i barndommen. GHD forårsages typisk af hypofysens manglende evne til at producere væksthormon i tilstrækkelige mængder.

Årsagen til mangel på væksthormon hos børn er ukendt hos de fleste patienter, men kan blandt andet skyldes:

  • Svulst i hypofyseområdet
  • Behandling af hjernesvulst eller cancer
  • Genetisk defekt
  • Alvorlige læsioner i hovedet.

GHD-børn, som ikke bliver behandlet, vil vokse langsomt og nå en sluthøjde, der ligger cirka 40 cm under den højde, de ellers ville have opnået. Ved behandling med væksthormon kan GHD-børn  nå en voksenhøjde, der ligger inden for normalområdet.

Nogle børn begynder at producere tilstrækkeligt med væksthormon, når de er færdige med at vokse i højden, og kan stoppe med væksthormonbehandlingen. Andre har brug for behandling med væksthormon gennem hele livet.
 

Turner syndrom

Turner syndrom er en genetisk defekt hos piger, som blandt andet medfører hæmmet vækst og sterilitet. Sygdommen kan desuden medføre medicinske, psykologiske og kosmetiske problemer. Når Turner-piger behandles med væksthormon – evt. sammen med kønshormon (fx østrogen) – kan deres sluthøjde øges væsentligt.
 

Kronisk nyresygdom (Chronic Renal Disease, CRD)

Nyrerne spiller en afgørende rolle i forbindelse med udskillelse af affaldsprodukter fra blodet. Ved kronisk nyresygdom kan nyrerne ikke filtrere blodet ordentligt. Dette skaber ubalance i blodets vækstfaktorer, hvilket hos nogle børn medfører svær væksthæmning. I dag kan børn med kronisk nyresygdom leve længe og godt ved hjælp af dialyse og nyretransplantation.  Behandling med væksthormon betyder, at disse børn også kan opnå en normaliseret vækst og højde.
 

Væksthormonmangel hos voksne (Growth Hormone Deficiency in Adults, GHDA)

Væksthormon spiller en vigtig rolle gennem hele livet, fordi hormonet regulerer stofskiftet, er med til at styrke knoglerne, holde hjertet sundt samt medvirker til vores almene velbefindende.
Mangel på væksthormon hos voksne kan opstå på et hvilket som helst tidspunkt og kan forårsages af:

  • Svulst i hypofyseområdet
  • Behandling af hjernesvulst eller cancer
  • Alvorlige læsioner i hovedet

Behandling med væksthormon kan hjælpe GHDA-patienter med at normalisere vægten, fordelingen af kropsfedt, muskelmassen, knoglernes mineralindhold og energiniveauet.
 


 

Opdateret: 18. maj 2016