Den virksomhed, der er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger, er:

Novo Nordisk A/S
Novo Allé
2880 Bagsværd
CVR-nummer 24256790
+45 4444 8888
privacy@novonordisk.com

Du kan altid kontakte Novo Nordisk eller Novo Nordisks databeskyttelsesansvarlige på privacy@novonordisk.com spørgsmål for at få indsigt i, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger beskriver Novo Nordisks praksis i forbindelse med alle de oplysninger, vi indsamler via vores online rekrutteringssystem i forbindelse med din karrieresøgning og ansøgning om et job hos Novo Nordisk A/S eller et af dets associerede selskaber.

Læs venligst denne erklæring omhyggeligt og tilkendegiv din accept af dens vilkår ved at klikke på acceptknappen nedenfor ("Jeg forstår og accepterer ovenstående vilkår"). Vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, når du klikker på acceptknappen nedenfor.

Novo Nordisk indsamler personoplysninger, som du har indsendt som en del af rekrutteringsprocessen. Personoplysninger opbevares på en eksternt database i Polen.

Desuden kan dine personoplysninger, hvis det er nødvendigt for nedenstående formål, overføres til tredjeparter, der leverer produkter og (f.eks. agenturer, der bistår Novo Nordisk med at interviewe potentielle medarbejdere), it-systemleverandører samt tilsynsmyndigheder, hvis loven kræver det.

Personoplysninger opbevares også i manuel form og på andre interne computersystemer. Personoplysninger omfatter alle oplysninger, som du har indsendt.

Dine personoplysninger vil blive brugt til rekrutteringsformål, og i den forbindelse kan dine personoplysninger blive overført til Novo Nordisks associerede selskaber, der er beliggende i et andet land end dit bopælsland. Personoplysninger vil kun blive behandlet som beskrevet nedenfor.

Til det formål, der er beskrevet ovenfor i afsnit 3, kan vi behandle følgende typer personoplysninger:

  • Kontaktoplysninger (navn, e-mailadresse, land)
  • Antal års erhvervserfaring
  • Områder/steder, som du har interesse i

Novo Nordisk er en ligeværdig arbejdsgiver og baserer alle beskæftigelsesrelaterede beslutninger på ansøgernes relevante kvalifikationer. Du bør derfor ikke oplyse oplysninger om din race eller etnisk oprindelse, religion eller tro, politisk overbevisning eller seksuel orientering eller dine fagforeningsmedlemskaber. Undlad venligst at oplyse dit cpr-nummer.

Du er ikke forpligtet til at give os dine personoplysninger. Angivelse af personoplysninger er dog en forudsætning for at oprette en profil i vores jobagent.

Dine personoplysninger vil kun blive videregivet under følgende omstændigheder:

Personoplysninger vil blive videregivet i det omfang, det er nødvendigt for ovennævnte formål til Novo Nordisks datterselskaber over hele verden, herunder datterselskaber i lande uden for EU, som kan have forskellige love og bestemmelser om databeskyttelse og beskyttelse af databeskyttelse end dit bopælsland.

Personoplysninger kan videregives til offentlige myndigheder og håndhævelsesorganer som tilladt og påkrævet ved lov.

Vi bruger følgende sikkerhedsforanstaltninger, som loven kræver, til at beskytte dine personoplysninger i tilfælde af sådanne overførsler, afhængigt af hvilket land data overføres til:

  • Overførslen sker til en Novo Nordisk-enhed, der er omfattet af Novo Nordisks bindende virksomhedsregler, som findes på https://www.novonordisk.com/about-novo-nordisk/corporate-governance/personal-data-protection.html.
  • Eu-Kommissionen vurderer, at destinationslandene har et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for personoplysninger.
  • Vi har indgået EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser for overførsel af personoplysninger til tredjelande. Du kan få en kopi af klausulerne ved at kontakte os som beskrevet i afsnit 1;
  • Eu's og USA's rammer for værn om privatlivets fred for overførsler til beskyttelse af personlige oplysninger Skjold-certificerede og USA-baserede virksomheder og organisationer. Mere oplysninger og en liste over Privacy Shield-certificerede virksomheder og organisationer er tilgængelige på https://www.privacyshield.gov/welcome.

Vi beder dig om at give nøjagtige og opdaterede oplysninger og opfordrer dig til regelmæssigt at opdatere dine personoplysninger. Du kan til enhver tid gennemse, ændre eller afmelde jobagenttjenesten.

Novo Nordisk sletter inaktive (ingen klik på e-mails) Jobagent-abonnenters oplysninger efter 3 år.

Du kan få yderligere oplysninger om de personoplysninger, vi opbevarer, og processen om dig, og i det omfang du har en sådan ret under gældende lovgivning, kan du få en kopi af dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Derudover kan du gøre indsigelse mod, at dine personoplysninger behandles, eller anmode om, at personoplysninger afhjælpes. Derudover kan du til enhver tid tilbagetrække dit samtykke om vores behandling af dine personoplysninger.

Hvis du ønsker at bruge en eller flere af dine rettigheder, bedes du kontakte os ved hjælp af kontaktoplysningerne ovenfor.

Hvis du har klager over vores behandling af din personlige data, kan du kontakte Datatilsynet i dit land, f.eks. Datatilsynet, hvis du er borger i Danmark.

Dine personoplysninger kan bruges til anonyme statistikker til interne formål, i hvilket tilfælde oplysningerne vil blive anvendt kollektivt. Alle personoplysninger vil blive anonymiseret.