Det er muligt at søge om støtte til aktiviter i Danmark af patientforeninger og hospitaler/sammenslutning af hospitaler/sygehusafdelinger. Der er mange organisationer der søger om støtte og vi kan desværre ikke give til alle der søger. Vi ser gerne at der søges om støtte fra flere steder og ikke kun fra Novo Nordisk Denmark A/S

Hvem ansøger *

{{crossValidationError['hemAnsøger'].crossValidationErrorMessage}}

Navn på forening/hospital/afdeling *

{{crossValidationError['navnPaForening'].crossValidationErrorMessage}}

Kontaktperson *

{{crossValidationError['kontaktperson'].crossValidationErrorMessage}}

Email *

{{crossValidationError['email'].crossValidationErrorMessage}}

Beskrivelse af aktivitet der ansøges om, inkluderende antal personer der vil får gavn af aktiviteten *

{{crossValidationError['beskrivelse'].crossValidationErrorMessage}}

Total beløb for aktiviteten (i dkk) *

{{crossValidationError['totalBelob'].crossValidationErrorMessage}}

Beløb der ansøges om fra Novo Nordisk Danmark (i dkk) *

{{crossValidationError['belobderDerAnsoges'].crossValidationErrorMessage}}

Får Novo Nordisk Danmark en modydelse, venligst beskriv *

{{crossValidationError['beskriv'].crossValidationErrorMessage}}

Tidsramme (start og slut tid) for aktiviteten *

{{crossValidationError['tidsramme'].crossValidationErrorMessage}}

Den generelle Privatlivspolitik