Vores strategi for social ansvarlighed indeholder nye langsigtede ambitioner på tre områder, der er afgørende for at forbedre den enkeltes sundhed og folkesundheden:

  • At forhindre en stigning i type 2-diabetes og svær overvægt.
  • At skabe adgang til prismæssigt overkommelig behandling for sårbare patienter i alle lande.
  • At fremme innovation for at forbedre liv. 

I dag har 1 ud af 11 personer diabetes globalt. Dette tal forventes at stige til 1 ud af 9 i 2045, hvis der ikke gribes ind.

Diabetes lægger en stor byrde på sundhedssystemerne, og vi har et stærkt ønske om at samarbejde med sundhedsmyndigheder og andre partnere i de lande, hvor vi opererer, for at forebygge og behandle sygdommen.

Ingen børn burde dø af type 1-diabetes 

Vi udvider vores Changing Diabetes® in Children-program, så vi når ud til 100.000 børn i 2030. Allerede nu har vores program hjulpet mere end 25.000 børn med type 1-diabetes med at få adgang til lægehjælp og livreddende medicin i ressourcefattige miljøer.

Prismæssigt overkommelig human insulin i lav- og mellemindkomstlande

Vi nedsætter maksimumsprisen på human insulin fra 4 til 3 USD pr. hætteglas i 76 lav- og mellemindkomstlande. Dette er en afgørende udvidelse af vores Access to Insulin Commitment-program for at styrke vores indsats for at nå ud til de mest sårbare mennesker med billig insulin.

Forbedret behandling til sårbare befolkningsgrupper

Vi udvider vores Partnering for Change-program med Den Internationale Røde Kors Komité og Dansk Røde Kors frem til 2023 og støtter med en donation på 15 millioner kroner. Gennem vores fælles indsats hjælper programmet de mest sårbare patientgrupper under humanitære kriser.