Der er mange grunde til, at forekomsten af kroniske sygdomme som type 2-diabetes og svær overvægt har været stigende i årtier. Nogle skyldes risikofaktorer, der ikke kan forebygges, såsom genetiske faktorer og den simple kendsgerning, at mennesker lever længere.

Hvis ikke vi gør noget for at vende udviklingen, vil flere blive syge, og sundhedsudgifterne vil stige. For at leve op til vores værdier som virksomhed og drive en bæredygtig forretning, vil vi gerne bidrage til at forebygge kroniske sygdomme.

Vi fokuserer især på at skabe positive ændringer gennem forebyggende indsatser. Stigende urbanisering, socioøkonomiske uligheder, mindre aktiv livsstil og dårligere kostvaner er, ofte i kombination, de vigtigste grunde til, at flere og flere mennesker bliver diagnosticeret med type 2-diabetes og svær overvægt

Vi ønsker at knække kurven for stigningen i type 2-diabetes og svær overvægt. Der er ingen tvivl om, at forebyggelse er det, der skal til.

Læs videre og få mere viden om, hvordan vi arbejder med at forebygge kronisk sygdom.

To ud af tre personer, der lever med type 2-diabetes, bor i byerne. Den måde, hvorpå byområder er designet, bygget og drevet, er ved at ændre den måde, vi lever på og i nogle tilfælde øge vores sårbarhed over for type 2-diabetes. 

Vi opfandt udtrykket ‘urban diabetes’ som en måde at fokusere på den risikofaktor, der er forbundet med at bo i byer, sammen med University College London og Steno Diabetes Center Copenhagen. Sammen lancerede vi et globalt partnerskab kaldet Cities Changing Diabetes.

I mere end 40 byer rundt om i verden gør vi opmærksom på, at type 2-diabetes er et stort problem for sundheden. Vi samarbejder med mere end 150 partnere om at forbedre forskningen og præge politikker og indsatser, der kan gøre en positiv forskel i kampen mod sygdommen i byerne.

Du kan læse mere i Cities Changing Diabetes.

På verdensplan er 40 millioner børn under fem år overvægtige. De er i risiko for at udvikle type 2-diabetes tidligt i livet og blive svært overvægtige som voksne.

De kan også få udfordringer med trivslen, fordi overvægt kan bidrage til stigmatisering, dårlig socialisering og følelsesmæssige problemer.

Sammen med UNICEF arbejder vi på at forebygge overvægt og svær overvægt blandt børn. Partnerskabet, der startede i Mexico og Colombia, men med en bredere regional og global rækkevidde og indvirkning, har til formål at "flytte fortællingen" om forebyggelse af overvægt og svær overvægt fra at fokusere på individuelt ansvar til behovet for at tage fat på miljøer, der fremmer svær overvægt.

Vi mener, at alle børn bør have mulighed for en god opvækst i en verden i forandring og at nå deres fulde potentiale. 

Besøg UNICEF's website for at se, hvad der bliver gjort for at forbedre tilstanden hos verdens børn.