Hvorfor har så mange mennesker ikke adgang til sundhedsydelser?

Millioner af mennesker, der lever med diabetes og sjældne blodsygdomme, kan ikke få den livreddende medicin, de har brug for. I nogle tilfælde er medicinen for dyr, og i andre tilfælde kræver det en lang rejse og tabt arbejdsfortjeneste at komme til at se en læge eller hente en recept. 

I ekstreme situationer er der ingen læge, sundhedsklinik eller medicin.

Den barske virkelighed er, at kun en brøkdel af patienter bliver behandlet i dag. Det er vi nødt til at gøre noget ved, så folk har adgang til vores medicin til en overkommelig pris og kan få den nødvendige behandling.

Barriererne er komplekse og varierer fra land til land, men vi ved af erfaring, at det er muligt at skabe en positiv ændring.

Vores ambition er, at flest muligt mennesker med diabetes, sjældne blodsygdomme og sjældne endokrine lidelser har adgang til vores medicin. 

Omend der kun findes begrænset offentlig sundhedsdata om børn med type 1-diabetes i verdens fattigste lande, er den frygtelige sandhed, at kun et fåtal lever længe nok til at blive registeret.

På 208 klinikker i 14 lav- og mellemindkomstlande sikrer vores Changing Diabetes® in Children-program behandling og livreddende insulin til børn med type 1-diabetes. I dag sørger programmet for lægebehandling, insulin og forsyninger til mere end 26.000 børn. Vores næste ambition er at udvide programmet til at omfatte 100.000 børn i 2030.

I videoen ovenfor kan du møde Bilguissa fra Guinea. Hun tilhører en ny generation af børn og unge, der lever med type 1-diabetes. Med støtte fra læger og sygeplejersker på Changing Diabetes-klinikken er Bilguissa i dag en fremtrædende person i lokalsamfundet, fuld af håb og i stand til at kontrollere sin egen diabetes, samtidig med at hun vejleder og inspirerer jævnaldrende.

I lav- og mellemindkomstlande sætter vi ekstra fokus på de mest udsatte mennesker, der lever med diabetes. I mere end to tredjedele af de lande, hvor vi opererer, har vi over for patienter i nød etableret programmer, der sikrer overkommelige priser og adgang til medicin.

Programmerne kan hjælpe os med at besvare spørgsmål som:

  • Hvordan opmuntrer vi flere patienter til at tilmelde sig vores pris- og adgangsprogrammer?
  • Hvordan designer vi insuliner, der ikke kræver køling, og som derfor kan transporteres længere?
  • Hvordan kan vi forenkle lægemiddelforsyningskæderne for at få prisen ned?

Vi arbejder på at finde svar på disse spørgsmål og er fast besluttet på at gøre insulin tilgængeligt for alle. Læs videre og få mere at vide om vores engagement i prismæssig overkommelig behandling og adgang til diabetesbehandling.

Mithila Hag Farin og hendes mor. Mithila bor i Bangladesh og har type 1 diabetes.

Vi har forpligtet os til fortsat at have et lavprisinsulin i vores produktportefølje og producere og stille human insulin til rådighed i de kommende år. Dette er vores ’Access to Insulin Commitment’. 

Med vores Defeat Diabetes-strategi sænker vi prisloftet for lav- og mellemindkomstlande og arbejder samtidig på at udvide vores prisprogrammer i USA og andre steder i verden.

Prismæssigt overkommelig insulin i lav- og mellemindkomstlande

I 2001 lancerede vi en banebrydende politik for at sænke omkostningerne til human insulin i de mest ressourcebegrænsede lande. I dag dækker vores politik i alt 76 lande, hvor en tredjedel af verdens befolkning med diabetes bor, samt udvalgte humanitære organisationer.

Vores engagement er baseret på følgende principper:

  • Vi vil fortsat være verdens førende leverandør af billig human insulin.
  • Vi vil garantere levering af billig human insulin i de fattigste dele af verden i mange år fremover, herunder de mindst udviklede lande (LDC) som defineret af FN, andre lavindkomstlande som defineret af Verdensbanken og mellemindkomstlande, hvor store befolkninger med lav indkomst mangler tilstrækkelig sundhedsdækning, samt udvalgte humanitære organisationer, hvor engagementet er globalt.
  • Vi vil garantere et prisloft på human insulin på 3 USD pr. hætteglas.
  • Vi vil tage fat på udfordringer inden for insulindistribution og sundhedskapacitet, der ofte forhindrer billig insulin i at nå ud til de mest sårbare mennesker.

En del af Novo Nordisks bidrag til at fremme adgangen til diabetesbehandling er vores fortsatte langsigtede økonomiske engagement i World Diabetes Foundation. 

World Diabetes Foundation blev etableret af Novo Nordisk i 2002 som en uafhængig fond, der er dedikeret til forebyggelse og behandling af diabetes i udviklingslandene. Fonden støtter bæredygtige partnerskaber og fungerer som katalysator for at hjælpe andre med at gøre mere.

Vores nuværende forpligtelse over for fonden er 1,69 milliarder kroner (277 millioner USD) for perioden frem til 2024.

Lær mere om World Diabetes Foundation (på engelsk).

I nogle lande har mennesker, der lever med hæmofili, ikke tilladelse til at opbevare deres medicin i hjemmet. Og under Covid-19-krisen har nogle ikke været i stand til at søge behandling på hospitaler.

For at hjælpe mennesker, der står i sådanne situationer, samarbejder vi med lokale sundhedsmyndigheder og partnerorganisationer om at yde økonomisk støtte og behandling i hjemmet.

For at sikre klare og gennemsigtige relationer er vores initiativer udformet i dialog med de politiske beslutningstagere for støttetjenester i forbindelse med patientuddannelse, levering og opbevaring af medicin.

Læs videre og få mere at vide om vores fond, der hjælper mennesker, der lever med hæmofili, med at få adgang til behandling.

Novo Nordisk Haemophilia Foundation er en almennyttig organisation, der uddeler støtte og stræber efter at forbedre adgangen til behandling for mennesker med hæmofili og beslægtede blødersygdomme i udvikling- og vækstlande.

Hæmofili er en arvelig sygdom, der rammer en ud af 10.000. Tre ud af fire med hæmofili lever i udviklingslande. Derfor er der et presserende behov for at sikre, at de har adgang til diagnosticering og behandling.

Få mere at vide om Novo Nordisk Haemophilia Foundation.