De miljømæssige udfordringer har aldrig været mere kritiske eller mere presserende, end de er i dag.

Stigende forbrug, industrialisering og urbanisering truer ikke blot bæredygtigheden af det miljø, vi lever i, men også sundheden for mennesker rundt om i verden. 

Hvert år bruger vi milliarder af liter vand og store mængder energi og ressourcer til fremstilling af lægemidler. Vores CO-udledning fortsætter med at stige, især inden for transport.

Vi distribuerer hundreder af millioner hætteglas og injektionspenne til mennesker, der har brug for dem – og efterspørgslen efter vores livreddende behandlinger vokser. Vores produkter er lavet af materialer af høj kvalitet, men efter brug ender de fleste af dem på lossepladsen.

Det placerer os i frontlinjen for nogle af de største miljøspørgsmål: klimaforandringer, vand- og ressourceknaphed, forurening og plastaffald.

For at vise vejen og være på forkant med forandringerne har vi anlagt en dristig og bred tilgang i hele virksomheden for at løse miljøproblemet.

Vi har vedtaget en ny miljøstrategi med målet om at opnå nul miljøpåvirkning.

Vores strategi udfordrer os til at finde nye måder at designe produkter på, der kan genanvendes, omforme vores forretning for at minimere forbrug og affald samt samarbejde med leverandører, der deler vores mål.

Vi tager allerede de første skridt i retning af nul miljøpåvirkning, men vi er altid på udkig efter nye måder, hvorpå vi kan gøre mere. Vi tror, at svarene vil komme, når vi tilpasser vores forretning til en cirkulær tankegang, der holder vores produkter og materialer i brug.

Insulinpennen er en essentiel del af dagligdagen for mennesker, som lever med diabetes. Men selv om en insulinpen består af 77% plastic, kan man ikke smide pennen i den almindelige container til plastikgenbrug.

Genbrug af en insulinpen er nemlig en del sværere, end det lyder. Men der kommer måske end dag, hvor alle insulinpenne kan genbruges – i hvert fald hvis det står til os. Derfor har vi igangsat pilotprojektet ’returpen®’, der skal gøre os klogere på, hvordan man kan indsamle og genanvene materiale fra insulinpenne. Returpen® skal være med til at bringe os tættere på vores mål om nul miljøbelastning.

Læs mere om Returpen® her

Cities Changing Diabetes program, cykler i København.

I byerne er der en mulighed for at vinde kampen mod både klimaforandringer og type 2-diabetes, da de begge har samme mønstre med hensyn til menneskelig adfærd, der forværrer den globale opvarmning og stigende sygdomsrater.

I dag samarbejder vi med partnere i 25 større byer rundt om i verden for at fremme sygdomsforebyggelse gennem uddannelse og indsatser på stedet. 

Disse partnerskaber er en del af vores Cities Changing Diabetes-program. Siden 2015 er Cities Changing Diabetes blevet en social bevægelse i sig selv, der mobiliserer mange interessenter i bestræbelserne på at håndtere de voksende problemer med type 2-diabetes og skabe sundere miljøer.

Få mere at vide om, hvordan vi forbedrer sundhed og velvære i byen.